Penelitian tentang Dasar belanjawan, pengurusan dan sistem kewangan Islam, Fakulti Ekonomi Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) (Kode M027)

1. Dasar bajet negara 1994-2003; penilaian dari perspektif Islam. By Mohd Saharudin Shakrani (UUM)

2. Kesedaran membayar zakat pendapatan kakitangan profesional: kajian kes di Universiti Kebangsaan Malaysia. By. Mohd Ali Mohd Noor (UKM), Hairunizam Wahid (UKM) Nor Ghani Md. Nor (UKM)

3. Penerapan Nilai Islam dan globalisasi dalam perkhidmatan awam. By. Mokhtafizam Mokhtar (UUM)

4. Proses perancangan Bajet: satu penilaian ke atas amalan pengurusan perbelanjaan pembangunan di negeri kedah darul aman. By. Rozita Arshad (UUM), Siti alida abdullah (UUM).

Prosiding seminar kebangsaan, 16 – 17 september 2003, Hotel Equatorial, Bangi, UKM

Klik suka di bawah ini ya