Sistem Ekonomi Islam zakat dan wakaf

penulis : mohammad Daud Ali
Daftar isi :
1. Sistim Ekonomi Islam
2. Zakat
3. Wakaf
dilengkapi dengan perangkat hukum yang mengatur tentang zakat dan wakaf, termasuk form-form yang telah disediakan dalam pelaksanaan zakat dan wakaf.
buku ini dijadikan rujukan oleh DR. Uswatun Hasanah, seperti dalam mata kuliah Manajemen Zakat dan wakaf.
Penerbit: UI Press

Klik suka di bawah ini ya